Verlaat deze website Menu
Heb je direct hulp nodig omdat je in gevaar bent? Bel 112! Wil je direct met iemand praten over het geweld en jouw situatie? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7, gratis + anoniem).

SPONSORING EN SUBSIDIE

SAFE wordt gesubsidieerd door ZonMw. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek, meer informatie over ZonMw is te vinden op www.zonmw.nl.