Verlaat deze website Menu
Heb je direct hulp nodig omdat je in gevaar bent? Bel 112! Wil je direct met iemand praten over het geweld en jouw situatie? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7, gratis + anoniem).

WIE HEBBEN MEEGEDACHT MET ONS

Verschillende organisaties en mensen hebben met ons meegedacht om SAFE vorm te geven.