Verlaat deze website Menu
Heb je direct hulp nodig omdat je in gevaar bent? Bel 112! Wil je direct met iemand praten over het geweld en jouw situatie? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7, gratis + anoniem).

Do you need help immediately because you’re in danger? Call 112! Do you want to talk to someone about the violence and your situation right now? Call Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7, free + anonymous).

اتصل بـ 112! هل تريد التحدث مع شخص ما عن العنف ووضعك الآن؟ اتصل بـ Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7 ، مجاني + يمكنك استخدام هوية مجهولة).

PRIVACY BELEID

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-05-2021.

Wij begrijpen dat u vertrouwen stelt in SAFE en wij nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. In ons privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. We geven ook aan waarom we deze gegevens verzamelen en welke rechten u heeft.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op SAFE en deze website. SAFE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere websites en bronnen.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Welke gegevens worden door SAFE opgeslagen?
We verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres alleen als u een geregistreerd account heeft. We gebruiken deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. We zorgen ervoor dat uw gegevens niet herleidbaar zijn naar u als persoon.

Doelstelling gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig in het kader van wetenschappelijk onderzoek en, in het geval van een geregistreerd account, om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Hoe worden uw persoonsgegevens door SAFE opgeslagen?
Uw persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens de duur van het onderzoek (tot 1 augustus 2021) worden 15 jaar opgeslagen op een beveiligde server. Dat is bij wet zo bepaald. De (geanonimiseerde) data die is verzameld wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en wordt vervolgens vernietigd.

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben we de nodige maatregelen genomen om datalekken, het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan. We hebben algemene beschermingsmaatregelen genomen die verplicht zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen zodat onbevoegden niet uw gegevens in kunnen zien.

Klikgedrag
Op de website van SAFE worden algemene bezoekgegevens anoniem bijgehouden met Matomo. We weten niet welke persoon precies op welke pagina kijkt. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om de website verder te verbeteren.

Gebruik van cookies
Wat is een cookie
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring tot optimaliseren. Er worden geen persoonlijke gegevens in de permanente cookie opgeslagen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
SAFE gebruikt noodzakelijke sessie cookies in de cursus.. Hierin wordt onder andere bijgehouden of u ingelogd bent. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Doeleinden
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die we in het privacybeleid en bij ‘Het onderzoek’ noemen. Als we de persoonsgegevens toch voor andere onderzoeksdoeleinden willen gebruiken, dan doen we dat alleen nadat u hier van tevoren specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Veranderingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Forum en jonger dan 18 jaar
Voor een geregistreerd account waarmee je op het forum kan, is het nodig dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan is het niet de bedoeling dat je je aanmeldt voor het forum. We verwijzen je naar www.fier.nl als je graag met iemand wilt praten over jouw situatie. Uiteraard mag je ook contact opnemen met ons, via Stel een vraag, als je ergens advies over wilt.

SAFE en andere websites
Op de website van SAFE vindt u verschillende links naar andere websites. Deze websites zijn niet van SAFE, wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op die websites als u die bezoekt.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens
U kunt ons vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die SAFE van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, of te verwijderen.

Als u dit wilt, dan kunt u met ons contact opnemen per e-mail of schriftelijk. De contactgegevens staan onder het kopje ‘Vragen en feedback’. SAFE zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw vraag of verzoek. Als u wilt dat al uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u dat bij ons aangeven. Dat kan via e-mail waarvan de contactgegevens ook bij ‘Vragen en feedback’ te vinden zijn.

Vragen en feedback
We toetsen regelmatig onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij omgaan met informatie. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

SAFE
Nicole van Gelder
safe.elg@radboudumc.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt contact opnemen met ons via bovenstaande e-mailadres of onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming in het Radboudumc is bereikbaar via: gegevensbescherming@radboudumc.nl

 

Als u een klacht in wilt dienen bij het Radboudumc:
Radboudumc
Huispost 632
Klachtencommissie
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen


Autoriteit Persoonsgegevens
Indien vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet naar tevredenheid worden oplost kunt u ook kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/