Verlaat deze website Menu
Heb je direct hulp nodig omdat je in gevaar bent? Bel 112! Wil je direct met iemand praten over het geweld en jouw situatie? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7, gratis + anoniem).

PRIVACY STATEMENT

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-12-2018.
 
Wij begrijpen dat u vertrouwen stelt in SAFE en wij nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. In ons privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. We geven ook aan waarom we deze gegevens verzamelen en welke rechten u heeft.
 
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op SAFE en deze website. SAFE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere websites en bronnen.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 
Welke gegevens worden door SAFE opgeslagen?
We verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gegevens die u invult in vragenlijsten en op de website, bijvoorbeeld bij invuloefeningen of op het forum. We gebruiken deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zoals ook in de patiënteninformatiebrief staat. We zorgen ervoor dat uw gegevens niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Dit betekent dat wij uw naam niet koppelen aan uw antwoorden in vragenlijsten, die antwoorden worden anoniem opgeslagen in ons systeem. Dit staat ook verder beschreven in de patiënteninformatiebrief.
 
Doelstelling gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Zoals ook in de patiënteninformatiebrief te lezen is, willen we met die gegevens bekijken of de website vrouwen helpt en hoe we de website kunnen verbeteren. In sommige gevallen hebben wij gegevens ook nodig om te weten of we u ergens bij kunnen helpen of vanwege de veiligheid.
 
Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door SAFE opgeslagen?
Uw persoonsgegevens  worden 15 jaar opgeslagen op onze eigen beveiligde server. Dat is bij wet zo bepaald.
 
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben we de nodige maatregelen genomen om datalekken, het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan. We hebben algemene beschermingsmaatregelen genomen die verplicht zijn voor uw persoonsgegevens. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen zodat onbevoegden niet uw gegevens in kunnen zien.
 
Klikgedrag
Op de website van SAFE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. We weten niet welke persoon precies op welke pagina kijkt. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om de website verder te verbeteren.
 
Gebruik van cookies
Wat is een cookie
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie herkent SAFE u bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Er worden geen persoonlijke gegevens in de permanente cookie opgeslagen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
SAFE gebruikt sessie cookies in de cursus. Deze zijn noodzakelijk om de cursus te kunnen doen. Hierin wordt onder andere bijgehouden of u ingelogd bent en zo ja welke deelnemer u bent. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Doeleinden
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die we in het privacybeleid en in de patiënteninformatiebrief noemen. Als we de persoonsgegevens toch voor andere doeleinden willen gebruiken, dan doen we dat alleen nadat u hier van tevoren specifieke toestemming voor heeft gegeven.
 
Veranderingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.
 
SAFE en andere websites
Op de website van SAFE vindt u verschillende links naar andere websites. Deze websites zijn niet van SAFE, wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op die websites als u die bezoekt.
 
Wijziging en verwijdering van uw gegevens
U kunt ons vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die SAFE van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, of te verwijderen.

Als u dit wilt, dan kunt u met ons contact opnemen per e-mail of schriftelijk. De contactgegevens staan onder het kopje ‘Vragen en feedback’. SAFE zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw vraag of verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat het verwijderen van uw persoonsgegevens invloed kan hebben op uw deelname aan het wetenschappelijke onderzoek dat bij SAFE hoort.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van uw gegevens, dan kan u altijd weer laten weten dat u dit niet meer wilt. Dat geldt voor dit onderzoek en ook voor ander, toekomstig onderzoek. De gegevens die we dan al hebben, worden wel gebruikt voor dit onderzoek. Als u wilt dat al uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u dat bij ons aangeven. Dat kan via e-mail waarvan de contactgegevens ook bij ‘Vragen en feedback’ te vinden zijn.

Ook heeft u de mogelijkheid om het digitaal testament in te vullen wanneer u mee doet met het onderzoek van SAFE. Hiermee kan u bepalen wat er met uw gegevens gebeurt wanneer u stopt met het gebruiken van de SAFE website.

Meer informatie bij Autoriteit Persoonsgegevens
Meer informatie over uw rechten en uw persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe- europeseprivacywetgeving/controle-over-je-data.

Vragen en feedback
We toetsen regelmatig onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij omgaan met informatie. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 
SAFE
Nicole van Gelder
safe.elg@radboudumc.nl

De functionaris voor de gegevensbescherming bij Radboudumc is Léon Haszing, bereikbaar via: gegevensbescherming@radboudumc.nl

Klachten
Als u een klacht in wilt dienen met betrekking tot privacy dan kan dat via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als u een klacht in wilt dienen bij het Radboudumc:
Radboudumc
Huispost 632
Klachtencommissie
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen